KALASTUSOHJEET VUODELLE 2020

 

Pyydysyksikkömaksut ja -määrät

Pyydysyksikkömaksu 4,00 €/kpl. Ravustusta varten on omat lommit 4,00 €/kpl.

 

Sonnanjoen koskilla on sallittu ainoastaan perhokalastus. Tarkemmat ohjeet jaetaan luvanmyynnin yhteydessä. Lupahinnat ovat seuraavat: Vuosilupa 80 €, Viikon perholupa 40 €, vuorokausilupa 18 €.  Alle 10-vuotias saa kalastaa ilmaiseksi vanhempiensa seurassa, 10-18 vuotiaille luvan hinta 50 % normaalista.

Sonnanjoen koskilla syysrajoitus 01.09. – 30.11.2020.

 

Virveli- ja uistinlupa  30 €/vuosi, 10 € /viikko ja 5 €/vuorokausi. Osakkaille  1 pyydys-merkki/vapa. Vaparajoituksena 4 vapaa/venekunta, jonka lisänä veneessä saa olla 1 yleiskalastusluvan sallima vapa. Saalissuositus  kaksi taimenta tai järvilohta/venekunta/vrk. Järvilohen alamitta on 60 cm ja eväleikatun taimenen alamitta on 50 cm. Rasvaevällinen taimen rauhoitettu.

 

Puolakan virtakalastusalueella (Kamposen eteläpää - Torasjoen suu) lupien hinnat 60 €/vuosi, 40 €/viikko ja 18 €/vrk. Alle 10 vuotiaiden lupa vanhempien seurassa ilmainen, alle 18 vuotiaiden lupahinnat 50 % normaalista. Puolakan alueella saa kalastaa myös uistimella.

 

Kaikkien lupamyyjien myymien lupien kirjoitusmaksu on 4,00 €/lupa.

 

Eri pyydykset vaativat seuraavan määrän pyydysyksiköitä:

Nuotta vaatii 30 pyydysyksikköä. Talvinuottaus hoitokunnan päätöksellä. Verkko 30 x 1.8 m  vaatii 1 pyydysyksikön,  verkko 30 x yli 1.8 m -3.0 m  2 pyydysyksikköä, katiska 1 pyydysyksikkö. Rapumerta 1 pyydysyksikkö. Pitkäsiima 100 koukkua 10  pyydysyksikköä (pohjasiima). Pyynnissä saa olla korkeintaan 1 pitkäsiima/ruokakunta.  10 koukkua vaatii 1 yksikön. Tuulastus on sallittu osakkaille muualla paitsi virtavesissä ja perhokalastusalueella. Verkkojadan pituus saa olla korkeintaan 240 m.

 

Pyydysten merkintä

Kalastuslain säädösten mukaisesti. www.kymenlaaksonkalatalouskeskus.fi

 

Rajoitukset

Tuulastus ja verkkokalastus on kielletty seuraavissa virtavesissä: Välillä Suolajärvi-Jukajärvi, välillä Kattilakoski-Sonnanjärvi sekä välillä Myllykoski-Lintukymi ja Puolakan virtakalastusalueella. Verkon suurin korkeus osakaskunnan vesillä on 3 m. Pyhäjärvellä yli 10 m syvyydessä sallitaan ainoastaan 55 mm:n  ja sitä harvempien verkkojen käyttö.  Pyhäjärvellä ei myöskään muikkuverkkoja saa käyttää pohjapyynnissä yli 10 m:n syvyydessä. Niskajärvellä, Suolajärvellä ja Iso-Ruhmaalla ainoastaan yli 45 mm:n verkkojen ja muikkuverkkojen pito on sallittu yli 70 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Rantavyöhykkeellä (alle 70 metriä rannasta) ei silmäkokorajoituksia. Iso-Ruhmas, Sonnan-, Suola- ja Niskajärvillä talvipyynnissä verkon solmuvälin on oltava vähintään 50 mm. Talviverkkoja ei saa laskea 50 m lähemmäs toisten verkkoja. Silmäkokorajoituksilla turvataan kalanistutusten tuottoa. Alamittaisia kaloja ei saa ottaa.

 

Valvonta

Kalastusta osakaskunnan vesillä valvotaan. Kalastuskunnalla on joukko kalastuksenvalvojia, jotka valvovat kalastusmääräysten noudattamista. Valvojalla on mukanaan valvojakortti ja osakaskunnan valtuutus, jotka hän esittää.  Jos kalastajat havaitsevat väärinkäytöksiä vesillä, heitä pyydetään ilmoittamaan niistä lähimmälle valvojalle. Valvojan nimen saa tietää esimies Pertti Virtaselta, puhelin 0400-756190.

 

MUISTA ERITYISESTI:

 

Silmäkokorajoitus Niska- ja Suolajärvi, Iso-Ruhmas: Ainoastaan   yli 45 mm:n verkko tai muikkuverkko kauempana kuin 70 metriä rannasta. Rantavyöhykkeellä ei silmäkokorajoituksia. Syynä istukkaiden suojelu.

 

Lisätietoja:

www.kalajaala.fi

www.ahven.net