Toimintakertomus 2014

Sääntömääräisiä kokouksia on pidetty 1 kpl 5.4.2014 Siikavan kylätalolla, Jaalassa (osanottajia 15).

Jaalan-Palojärven maaosakaskunnallla on vuokrasopimuksia on yhteensä 23 kpl. Osakaskunnan omistama mökki on ollut vuokrattuna Gasum Oy:lle.

Osakaskunta hankki vuoden aikana Keskisaareen oman sähköliittymän ja liittyi Lintukymen vesihuolto-osuuskunnan jäseneksi sekä otti vesi- ja jätevesiliittymän Keskisaareen.

Osakaskunta kävi Kouvolan kaupungin kanssa neuvottelut Martinniemen alueen vuokraamiseksi. Kaupungin tekninen lautakunta päätti vuokrata alueen osakaskunnalle myöhemmin sovittavin ehdoin.

Yhteistyötä on tehty mm. seuraavien tahojen kanssa:

  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus
  • Kymenlaakson kalatalouskeskus
  • Kaakkois-Suomen maanmittauskonttori
  • Pohjois-Kymen Perhokalastajat
  • Kouvolan kaupunki
  • Lisäksi paljon muita yhteistyötahoja

Kalaa ei saa jalkaa kastamatta-kirjaa on myyty eri myyntipaikoissa.

Osakaskunnan hoitokunta v. 2014:

Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:
Pertti Virtanen, esimies  Jukka Iiskola
Timo Kauppi Eino Peltola
Sinikka Ahtiainen Tuomo Taavila
Timo Hirvelä Arto Jussila
Erkki Keto Ari Ollila
Timo Leitamo Pasi Partio

Sihteerinä/rahastonhoitajana on toiminut Tiemi Oy/Tapani Mikkola.

Hoitokunta on kokoontunut vuoden aikana 7 kertaa.