Talousarvio 2015

Tulot

Lupamaksut 13000

Vesijätön lunastukset 3000

Alueiden vuokraus 5000

Korkotuotot 50

Niittoavustus 4000

Kalastusaluemaksut 5000

Muut tuotot 2000 

Yhteensä 32050 

Menot   

Kalanpoikasten istutus 12000

Kalavesien hoito 9000

Luvanmyyntikulut 1000

Hallinnon kulut 7500

Muut kulut 1600 

Yhteensä 31100

Ylijäämä 950