Toimintakertomus 2014

Sääntömääräisiä kokouksia on pidetty 1 kpl 5.4.2014 Siikavan kylätalolla, Jaalassa (osanottajia 14).

Lupatulot olivat vuonna 2014 13630 euroa. Istutuksia on tehty vuonna 2014 16220 euron edestä useisiin eri järviin. Istutusmäärä sisältää mm. ankeriaanpoikasia 2864 euron edestä.

Kalastuksen valvontaa on tehty osakaskunnan valvojien toimesta ja lisäksi Kymenlaakson kalatalouskeskus on suorittanut valvontaa valvontaveneellä.

Jaalan-Palojärven osakaskunnalla on 5 saarten vuokrasopimusta.

Vesijätön lunastuksia oli vuonna 2014 2 kpl, joista tuli osakaskunnalle tuloa yhteensä 2006 euroa. Ruoppaustarkastuksia on suoritettu eri järvillä ja lisäksi on ollut muita katselmuksia.

Vesistöjen niittoa on suoritettu Lintukymellä, Kyrönlahdella, Jaalanlahdella, Suolalahdella, Räteenlahdella ja Siikavan Anttilanlahdella. Niittoihin on käytetty varoja yhteensä 11255 euroa. Jaalan-Palojärven Maaosakaskunnalta saatiin 6000 euron avustus niittoihin.

Osakaskunta sai Rapala-rahastolta 1500 euron avustuksen mätirasioiden sijoittamiseen jokiin ja puroihin. Käytännön toimet tapahtuvat vuoden 2015 aikana.

Yhteistyötä on tehty mm. seuraavien tahojen kanssa:

  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus
  • Kymenlaakson kalatalouskeskus
  • Vähä-Selänpään osakaskunta
  • Pohjois-Kymen Perhokalastajat ry
  • Kouvolan kaupunki
  • Lisäksi paljon muita yhteistyötahoja

Talkoita on järjestetty mm. Puolakankoskella ja Myllykoskella, kiitokset mukana olleille.

Osakaskunnan Wege-katiskat ovat olleet myös käytössä.

Osakaskunnan hoitokunta v. 2014:

Varsianiset jäsenet: Varajäsenet:
Pertti Virtanen, esimies Jukka Iiskola
Timo Kauppi Eino Peltola
Sinikka Ahtiainen Tuomo Taavila
Timo Hirvelä Arto Jussila
Erkki Keto Ari Ollila
Timo Leitamo Pasi Partio

Sihteerinä ja rahastonhoitajana on toiminut TIEMI Oy/Tapani Mikkola.

Hoitokunta on kokoontunut vuoden aikana 7 kertaa.